Chào mừng bạn đến với AZRACK | Nhà cung cấp giải pháp tối ưu về kệ lưu trữ, kệ chứa hàng.

MẪU KỆ CHỨA HÀNG THÔNG DỤNG

MẪU KỆ CHỨA HÀNG TIÊU BIỂU

KỆ ĐỂ HÀNG

SELECTIVE

Hệ thống kệ Selective được thiết kế sử dụng trong các kho có nhu cầu xuất nhập liên tục, thời gian lưu trữ hàng hóa ngắn hoặc lưu trữ nhiều chủng loại sản phẩm trong cùng một kho …

KỆ ĐỂ HÀNG SELECTIVE

NẾU MỖI LOẠI HÀNG HÓA CHỈ CÓ SỐ LƯỢNG ÍT PALLET THÌ SỐ LƯỢNG CHỦNG LOẠI HÀNG HÓA ĐƯỢC LƯU TRONG KHO SẼ NHIỀU HƠN.

KỆ ĐỂ HÀNG

DOUBLE DEEP

Là dạng kệ để được 2 pallet chứa hàng sâu vào bên trong kệ, tăng sức chứa hàng hóa. Được tạo nên bởi 2 dãy kệ đôi giáp lưng vào nhau nhờ vậy diện tích sàn kho sử dụng tăng lên.

KỆ DOUBLE DEEP

LÀ DẠNG CÁC PALLET CHỨA HÀNG ĐƯỢC ĐỂ SÂU VÀO TRONG KỆ, TĂNG SỨC CHỨA HÀNG HÓA.

KỆ CHỨA HÀNG

DRIVE IN

Loại kho chứa pallet với mật độ hàng hóa lớn, hiệu quả về kinh tế, do loại bỏ không gian dành cho lối đi. Đây là một giải pháp rất phổ biết mà HAIMY đã thiết kế cho khách hàng …

KỆ CHỨA HÀNG DRIVE IN

LOẠI KHO CHỨA PALLET VỚI MẬT ĐỘ HÀNG HÓA LỚN, HIỆU QUẢ VỀ KINH TẾ, DO LOẠI BỎ KHôNG GIAN DÀNH CHO LỐI ĐI.

Kệ

NARROW AISLE & VNA

Loại này đặc biệt phù hợp với những kho chứa hàng có mái nhà cao, công suất chứa hàng cao. Trong giải pháp kệ chứa hàng có lối đi của xe nâng hẹp và rất hẹp …

KỆ NARROW AISLE & VNA

LOẠI NÀY ĐẶC BIỆT PHÙ HỢP VỚI NHỮNG KHO CHỨA HÀNG CÓ MÁI NHÀ CAO, CÔNG SUẤT CHỨA HÀNG CAO.

KỆ

KHÔNG DÙNG PALLET

Hệ thống kho chứa hàng không dùng pallet, loại hệ thống kho chứa hàng này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu để sản phẩm, hàng hóa không sử dụng pallet, mà thường để chứa dạng hộp Cartons …

KỆ KHÔNG DÙNG PALLET

LOẠI HỆ THỐNG KHO CHỨA HÀNG NÀY ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU ĐỂ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA KHÔNG SỬ DỤNG PALLET, MÀ THƯỜNG ĐỂ CHỨA DẠNG HỘP CARTONS, GIỎ ĐỰNG (BINS), ỐNG CUỘN (PIECES).

KỆ

TAY ĐỠ CANTILEVER

Kệ tay đỡ AZRack được thiết kế chứa được các loại hàng hóa không ổn định về độ dài và kích thước sản phẩm. Loại kệ này hoàn toàn sử dụng việc xếp dỡ hàng hóa từ phía trước …

KỆ TAY ĐỠ CANTILEVER

Việc lắp đặt loại kệ này tạo thành kho chứa hàng dạng Cantilever là giải pháp tối ưu nhất giành cho việc chứa lưu kho sản phẩm hàng hóa dài, nặng như gỗ xẻ, ống thép, máy móc trang thiết bị, …

TheBuilt

AZRACK | Chuyên cung cấp giải pháp lưu trữ hàng hóa - Kệ pallet, Kệ sắt, Kệ chứa hàng, Kệ siêu thị

CÔNG TY CỔ PHẦN AZRACK

469 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

(+84) 28.38-399-278

(+84) 28.38-399-279

info@azrack.com.vn