Chào mừng bạn đến với AZRACK | Nhà cung cấp giải pháp tối ưu về kệ lưu trữ, kệ chứa hàng.

HỆ THỐNG KỆ CHỨA HÀNG KHÔNG DÙNG PALLET

Loại hệ thống kho chứa hàng này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu để sản phẩm, hàng hóa không sử dụng pallet, mà thường để chứa dạng hộp Cartons, Giỏ đựng (Bins), ống cuộn (pieces) theo các tiêu chuẩn hoặc để được linh kiện, đồ dùng nội thất, hàng hóa dạng thùng tròn; rượu, để bánh xe ô tô, các tấm thảm, lưu trữ hồ sơ, tài lệu văn thư,… và rất nhiều loại khác.

ỨNG DỤNG

Hình dạng của loại kệ này bao gồm cả kệ Shelving kéo dài (Long-Span Sheving) với nhiều loại sử dụng khác nhau của các sàn và các hệ thống được tách rời ra, dạng kệ chứa hàng khung A, và hệ thống kho kệ chứa hàng bằng tay đỡ (Cantilever) để chứa những loại sản phẩm hàng hóa dài, như gỗ và sắt thép, hoặc có thể thiết kế cho những giải pháp chứa hàng đặc thù như có những kết cấu để giữ hàng hóa dạng cuộn (như thép,vải giấy,…) và dạng ống tuýp.

ĐẶC TÍNH KỆ KHÔNG DÙNG PALLET

Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu để sản phẩm, hàng hóa không sử dụng pallet, mà thường để chứa dạng hộp Cartons, Giỏ đựng (Bins), ống cuộn (pieces)

Chứa những loại sản phẩm hàng hóa dài, như gỗ và sắt thép, hoặc có thể thiết kế cho những giải pháp chứa hàng đặc thù như có những kết cấu để giữ hàng hóa dạng cuộn 

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG: (+84) 908-902-699
THỜI GIAN LÀM VIỆC: 07:30 -17:00
Thứ Hai – Thứ Bảy